CARTA ORGANISASI

Bahagian Penyelidikan & Perpustakaan

Setiausaha Bahagian Penyelidikan & Perpustakaan

 • Nama: Norlizawaty binti Abdu Samad

 • Jawatan: Setiausaha Bahagian Penyelidikan

 • No. Telefon: +603-2601 7311

 • E-mel Rasmi: norlizawaty@parlimen.gov.my

Bahagian Penyelidikan

Seksyen Antarabangsa dan Keselamatan

 • Nama: Augustine Leonard Anak Jen

 • Jawatan: Pegawai Penyelidik

 • No. Telefon: +603-2601 7337/ 03-2691 7189

 • E-mel Rasmi: augustine@parlimen.gov.my

 • Portfolio Penyelidikan:

  • Isu Luar Negeri

  • Isu Pertahanan

  • Isu Dalam Negeri


 • Nama: Wan Noorzaleha binti Wan Hasan

 • Jawatan: Pegawai Penyelidik

 • No. Telefon: +603-2601 7335/03-2691 7125

 • E-mel Rasmi: wanorzaleha@parlimen.gov.my

 • Portfolio Penyelidikan:

  • Isu Pelancongan, Kesenian dan
   Kebudayaan

  • Isu Hal Ehwal Parlimen dan Undang-undang


 • Nama: Muthanna bin Saari

 • Jawatan: Pegawai Penyelidik

 • No. Telefon: +603-2601 7451

 • E-mel Rasmi: muthanna@parlimen.gov.my

 • Portfolio Penyelidikan:

  • Isu Hal Ehwal Parlimen dan Undang-undang

  • Isu Hal Ehwal Agama

Seksyen Ekonomi

 • Nama: Johari bin Junid

 • Jawatan: Pegawai Penyelidik

 • No. Telefon: +603-2601 7336/+603-2026 9790

 • E-mel Rasmi: johari@parlimen.gov.my

 • Portfolio Penyelidikan:

  • Isu Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

  • Isu Pembangunan Luar Bandar


 • Nama: Asri bin Adnan

 • Jawatan: Pegawai Penyelidik

 • No. Telefon: +603-2601 7450/+603-2692 0963

 • E-mel Rasmi: asriadnan@parlimen.gov.my

 • Portfolio Penyelidikan:

  • Isu Hal Ehwal Ekonomi

  • Isu Pembangunan Usahawan dan Koperasi

 •  

 • Nama: Khairil Liza binti Mohd Salleh

 • Jawatan: Pegawai Penyelidik

 • No. Telefon: +603-2601 7338

 • E-mel Rasmi: khairil.liza@parlimen.gov.my

 • Portfolio Penyelidikan:

  • Isu Pertanian dan Industri Asas Tani

  • Isu Industri Utama

 •  

 • Nama: Muhammad Izarul bin Kayat

 • Jawatan: Pegawai Penyelidik

 • No. Telefon: +603-2601 7449

 • E-mel Rasmi: izarul@parlimen.gov.my

 • Portfolio Penyelidikan:

  • Isu Kewangan

  • Isu Pembangunan Industri dan Perdagangan Antarabangsa

 •  
Seksyen Sains, Tenaga dan Teknologi

 • Nama: Siti Mastura binti Oyop

 • Jawatan: Pegawai Penyelidik

 • No. Telefon: +603-2601 7459

 • E-mel Rasmi: mastura@parlimen.gov.my

 • Portfolio Penyelidikan:

  • Isu Alam Sekitar

  • Isu Tenaga dan Sumber Asli

 •  

 • Nama: Amy Tam Lay Choon

 • Jawatan: Pegawai Penyelidik

 • No. Telefon: +603-2601 7452/03-2692 4615

 • E-mel Rasmi: amytam@parlimen.gov.my

 • Portfolio Penyelidikan:

  • Isu Perumahan dan Kerajaan Tempatan

  • Isu Wilayah Persekutuan

 •  

 • Nama: Siti Fahlizah binti Padlee

 • Jawatan: Pegawai Penyelidik

 • No. Telefon: +603-2601 7453

 • E-mel Rasmi: sitifahlizah@parlimen.gov.my

 • Portfolio Penyelidikan:

  • Isu Kerja Raya

  • Isu Pengangkutan

  • Isu Sabah dan Sarawak

 •  
Seksyen Sosial

 • Nama: Rozana binti Abdullah

 • Jawatan: Pegawai Penyelidik

 • No. Telefon: +603-2601 7458/03-2698 3725

 • E-mel Rasmi: rozana@parlimen.gov.my

 • Portfolio Penyelidikan:

  • Isu Wanita dan Keluarga

 •  

 • Nama: Sayani binti Umar

 • Jawatan: Pegawai Penyelidik

 • No. Telefon: +603-2601 7454/03-2691 0607

 • E-mel Rasmi: sayani@parlimen.gov.my

 • Portfolio Penyelidikan:

  • Isu Pendidikan dan Pengajian Tinggi

  • Sumber Manusia

 •  

 • Nama: Nurrul Saffida binti Kusaini

 • Jawatan: Pegawai Penyelidik

 • No. Telefon: +603-2601 7456/03-2691 7014

 • E-mel Rasmi: nurrul@parlimen.gov.my

 • Portfolio Penyelidikan:

  • Isu Kesihatan

  • Isu Belia dan Sukan

 •  

Perpustakaan Parlimen

Kakitangan Perpustakaan

 • Tiada


 • Nama: Firman bin Mohd Said

 • Jawatan: Penolong Pustakawan

 • No. Telefon: +603-2603-6125

 • E-mel Rasmi: firmansaid@parlimen.gov.my


 • Nama: Norfadzlin binti Abdullah

 • Jawatan: Pembantu Perpustakaan

 • No. Telefon: +603-2603-6121

 • E-mel Rasmi: norfadzlin@parlimen.gov.my


 • Nama: Siti Hazar binti Razali

 • Jawatan: Pembantu Operasi

 • No. Telefon: +603-2603-6122

 • E-mel Rasmi: sitihazar@parlimen.gov.my

Slick Playground

 

 

 

 

 

 

 

Kemaskini Terakhir pada: 30/06/2020
Paparan menarik, 1440 x 949 dengan Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 5+ and Internet Explorer 8+.

 

Scroll Up