Fungsi

Fungsi-fungsi Bahagian Penyelidikan & Perpustakaan

Berikut adalah fungsi-fungsi utama Bahagian Penyelidikan dan Perpustakaan Parlimen Malaysia: 

  • Menyediakan output penyelidikan untuk ahli parlimen bagi tujuan perbahasan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara (Nota Perbahasan, Analisis Rang Undang-undang, Ikhtisar dan Nota Percakapan, Resolusi (Persidangan Antarabangsa)) ;

  • Kajian / analisis / maklumat / statistik untuk kegunaan ahli parlimen bagi tujuan perbahasan;

  • Sekretariat bersama serta menjalankan kajian dan pelaporan kepada jawatankuasa pilihan khas (9 Jawatankuasa Pilihan Khas);

  • Menyokong fungsi bahagian perhubungan antarabangsa & protocol (Ikhtisar dan Nota Percakapan, Resolusi (Persidangan Antarabangsa);

  • Menyokong fungsi pejabat Dewan Rakyat dan Dewan Negara;

  • Memperkasa dan meningkatkan reputasi penyelidikan parlimen melalui penulisan artikel, jurnal dan buku; dan

  • Menyediakan perkhidmatan perpustakaan dan bahan rujukan kepada ahli parlimen.

Ahli-ahli Parlimen boleh memohon hasil penyelidikan melalui sistem berikut, Daftar Masuk

Contoh-contoh produk Bahagian Penyelidikan:

Slick Playground

 

Kemaskini Terakhir pada: 08/05/2021
Paparan menarik, 1440 x 949 dengan Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 5+ and Internet Explorer 8+.

© e-PRS Bahagian Penyelidikan Dan Perpustakaan Parlimen Malaysia - 2021

Scroll Up