FUNGSI

Fungsi-fungsi Bahagian Penyelidikan & Perpustakaan

 1. Menyediakan hasil penyelidikan bagi membantu ahli-ahli Parlimen:
  • Nota Perbahasan
  • Analisis Rang Undang-undang
  • Ikhtisar, Nota Percakapan dan Resolusi (Persidangan Antarabangsa)
  • Isu Khusus
 2. Mendapatkan maklumat/statistik untuk kegunaan ahli-ahli Parlimen mengikut permohonan.
 3. Menjalankan penyelidikan berkaitan isu-isu semasa di dalam dan luar negara secara berkala untuk dilaporkan kepada YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen dan Undang-undang).
 4. Menyediakan maklumat, input dan laporan bagi Jawatankuasa Pilihan Khas dan lain-lain pemegang taruh.

Ahli-ahli Parlimen boleh memohon hasil penyelidikan melalui sistem berikut, Daftar Masuk

Contoh-contoh produk Bahagian Penyelidikan:

Slick Playground

 

 

 

 

 

 

 

Kemaskini Terakhir pada: 30/06/2020
Paparan menarik, 1440 x 949 dengan Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 5+ and Internet Explorer 8+.

 

© e-PRS Bahagian Penyelidikan Dan Perpustakaan Parlimen Malaysia - 2021

Scroll Up